فعالیت صفحه ی ۲۱

بدن انسان را مورد بررسی قرار دهید و سیستم های فرعی آن را مشخص کنید. اگر یکی از سیستم های فرعی بدم-مانند قلب- کارخود را درست انجام ندهد یا کاملا از کار بیافتد برای کل بدن انسان چه اتفاقی می افتد؟

 

بدن انسان

 سیستم های بدن انسان کار آن ها

بدیهی است که اگر در کار سیستمی اختلالی ایجاد شود کار دیگر بخش ها که جزء سیستم اصلی محسوب می شوند از کار می افتد.


تحقیق کنید صفحه ی ۲۲

در خصوص مشاغل جدیدی که بر اثر فناوری جدید و نیازهای انسان به وجود آمده است، تحقیق کنید. برای واردشدن به این مشاغل باید چه شرایط جسمی- مهارتها و توانایی هایی داشته باشد.کدام یک از مشاغل جدید برای شما به عنوان یک خانم یا آقا مناسب تر است؟ چرا؟

فناوري اطلاعات و اشتغال زايي
سخن گفتن از آثار فناوري اطلاعات بر مجموعه مشاغل، امر دشواري است. چرا كه فنــاوري اطلاعات درعين اشتغال زايي، اشتغال زدا هم بوده است. شواهد حاكي از آن است كه فناوري اطلاعات به عنوان يك كاتاليزور براي رشد اقتصادي و اشتغال زايي، عمل مي كند. هنگامي كه فعاليتهاي روزمره مكانيزه مي شوند و بهره وري افزايش مي يابد، هزينه هاي توليد و تحويل كالا كاهش مي يابند. به عبارت ديگر، قيمت تمام شده كالا براي خريدار كاهش يافته و به تبع آن، تقاضا براي خريد افزايش مي يابد. همچنين فناوري اطلاعات موجب شده تا اطلاعات دقيق و روزآمد همواره دردسترس متقاضيان قرار گرفتــه و آنها را قادر به تصميم گيري يا تصميم سازي بهتر و به موقع كند. اين امر به سهم خود هزينه ها را كاهش داده، سود را افــزايش مي دهد و رشد اقتصادي را تسهيل مي سازد. اين يك واقعيت است كه در اثر ماشيني شدن فعاليتها، تقاضاي برخي از صنايع براي نيروي كار كاهش مي يابد. ولي ازطرفي، مشاغل جديدي وارد بازار كار مي گردند. از جمله اين مشاغل عبارتند از طراحي صفحات وب، كارشناس نگهداري و مديريت پايگاههاي تحت وب، كــارشنـاس سيستم هاي چندرسانه اي، تكنسين ماهواره اي فرستندگي، تكنسين سيستم هاي موقعيت ياب جهاني، و متخصصين تجارت الكترونيكي، اين مشاغل نياز به دانش، مهارت و توانمنديهايي دارند كه بعضاً در شرح مشاغل قبلي يا حتي كنوني برخي كشورها وجود ندارد.
يكــي از كشــورهـاي منطقه كه در اشتغال زايي از رهگذر فناوري اطلاعات به موفقيتهاي جهاني دست يافته، كشور هندوستان است. اين كشور صدور محصولات نرم افزاري خود را ابتدا از ايالات متحده، اروپا و ژاپن آغاز كرد. در سال 1984 درآمد هند از اين صنعت تنها 10 ميليون دلار و در سال 89 يعني 5 سال بعد، به 8 ميليارد دلار رسيد. در تحقيقي كه يكي از شركتهاي بزرگ مشاوره مديريت، به نام مك كنزي انجام داد، پيش بيني شده است كه چنانچه صنعت نرم افزار هند روند كنوني را ادامه دهد، تا پايان سال 2010، درآمدي بالغ بر 87 ميليارد دلار نصيب اين كشور شده و 2/200/000 شغل جديد در هند ايجاد خواهدشد. (6) به عنوان نمونه به مواردي از موقعيتهاي شغلي ايجاد شده جديد كه متاثر از رشد فنــاوري اطلاعات بــوده انــد، اشاره مي گردد:

1 - مراكز تلفن(CALLCENTRES) : فناوري ارتباطات اين امكان را ايجاد كرده است تا ارتباطات تلفني 24 ساعته ارزان قيمت با هر نقطه اي از جهان، مقرون به صرفه بوده و بازاريابي از راه دور و خدمات پس از فروش به راحتي صورت پذيرد. به عنوان نمونه، با تجهيزات پيشرفته مخابراتي نصب شده در ايالات متحده اين امكان ايجاد شده است تا فعاليتهايي همچون صدور صورت حساب، حسابرسي و خدمات پشتيباني فروش، ازطريق 30 مركز مخابراتي در آمريكا و استخدام حدود 30/000 كارمند آسيايي، به راحتي صورت پذيرد. براي مثال شعبه مركزي كمپاني جنرال الكتريك، ايستگاهي در نزديكي شهر دهلي ايجاد كرده و خدمات از راه دور اين كمپاني را پشتيباني مي كند.

2 - مديريت اسناد پزشكي: خدماتي همچون اطلاعات پرونده بيماران و گزارشهاي پزشكي ازطريق اينترنت به شركتهاي خدماتي در هند و فيليپين ارسال شده و اين اطلاعات در آنجا، پس از سازماندهي لازم و تبديل به قالبهاي متني، به كشور سفارش دهنده منتقل مي گردد، تنها در سالهاي 1999 تا 2000، نزديك به 70 شركت جديد در هند ايجاد شده تا به خدمات اسناد پزشكي از راه دور بپردازند.

3 - خدمات پشت صحنه شركتها: انواع فعاليتهاي اداري مانند ورود اطلاعات به رايانه، پردازش و تحليل اطلاعات، از راه دور صورت مي پذيرد. سازمانهايي همچون راه آهن، ناشران، دانشگاهها و شركتهاي مسافربري هوايي، ازجمله سازمانهايي هستند كه از خدمات فوق بهره گرفته اند. خطوط هواپيمايي بريتانيا و سنگاپور ازجمله شركتهايي هستند كه اطلاعات پرواز و رزرو بليت خود را به بنگاههاي مستقر در كشور هند واگذار مي كنند. كمپاني امريكن ان لاين (AOL) درحال حاضراز همكاري 600 كارمند فيليپيني بهره گرفته است. اين افراد موظف هستند به سوالهاي فني و مالي مشتريان آمريكايي پاسخ دهند كه بالغ بر حدود 12/000 پيام پست الكترونيكي در روز هستند.

4 - خدمات بيمه: شركتهاي بزرگ بيمه كه روزانه وظيفه پاسخگويي به ميليونها مراجعه را دارند، نياز به خدمات كارشناسي و پزشكي گسترده اي پيدا مي كنند. اين شركتها قوانين جاري خود را براي كشورهاي آسيايي ارسال كرده و ساعات مطالعات كارشناسي پرونده ها را به اين كشورها واگذار كرده اند.

5 - بررسيهاي حقوقي: در بررسي پرونده هاي قطور حقوقــي، سـاعات كار بسياري صرف مي گردد. بنگاههاي حقوقي غربي با شناسايي شركتهاي حقوقي مناسب در آسيا كه داراي وكلاي ورزيـده، تسلط به زبان انگليسي و هزينه هاي اندك باشند، فعاليتهاي مطالعاتي خود را به اين كشورها واگذار مي كنند. در اين رهگذر، نبايد نسبت به مشاغل جانبي ايجاد شده كم توجه بود. مشاغلي همچون ايجاد پايگاههاي هوشمند از قوانين كشورها، ايجاد پايگاه موضوعي از پرونده هاي حقوقي و سابقه جرايم(7) و... .

6 - انجام فعاليتهاي كارگزيني: پردازش فيشهاي حقوقي كاركنان و رسيدگي به ديگر آمار كارگزيني كه مشخص و تكراري است، نيز در زمره مشاغل از راه دور قرا رگرفته است. كمپاني نفتي كال تكس (CALTEX) از مركزي در شهر مانيل، فعاليتهاي كارگزيني شعب خود را كــه در پنج كشـور مختلف جهان مستقر شده اند، اداره مي كند.

7 - متحـرك سازي: صنعت متحرك سازي رايانه اي تا پايان سال 2001 ميلادي، 35 ميليارد دلار از سهم بازار كار را به خود اختصاص داده است. طـــراحـي و توسعه سيستم هاي متحرك سازي رايانه اي به طور قابل توجهي هزينه توليد انيميشين هاي ويدئويي، فيلمها و CD هاي پزشكي، فيلمهاي آموزشي، مستندهاي علمي، بازيها و آگهيهاي تجارتي را كاهش داده است. كاربري وسيع اين حرفه و هزينه گزاف توليد آن در كشورهاي غربي، موقعيت شغلي بسيار مناسبي را براي كشورهاي درحال توسعه ايجاد كرده است.

8 - خدمات مهندسي: برخي از شركتهاي غربي، اقدام به ايجاد مراكز طراحي در آسيا كرده و از خدمات مهندسي اين منطقه بهره گرفته اند. كمپاني بزرگ مهندسي بچ تل (BECHTEL) با ايجاد يك مركز طراحي در شهر بنگلور و استخدام 500 مهندس طراح، خدمات پشتيباني فني كمپاني فوق را در سطح جهاني تامين كرده است.(8)

بهره گيري از منابع خارجي و انجام فعاليتهاي خدماتي با استفاده از فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، هنوز در آغاز راه است. لذا به سختي مي توان عمق و دامنه اين زمينه جديد اشتغــال زايـي را موردارزيابي قرار داد. صاحب نظران بر اين باورند كه درازاي هر شغل جديدي كه در صنعت نرم افزار ايجاد مي گردد، حدود 75 موقعيت شغلي مي تواند ازطريق كاربرد فناوري اطلاعات در زمينه هاي ديگر پديد آيد. چنانچه اين پيش بيني صحيح باشد، طي 10 سال آينده، تنها از گذر مشاغل مرتبط با فناوري اطلاعات 100 ميليون موقعيت شغلي جديــد ايجاد خواهدشد. (منبع شماره 8 صفحه 14)

چشم انداز آينده
انجمن آينده شناسي جهان در هفتمين نشست عمومي خود، طي گزارشي پيش بيني كرده است كه تا سال 2010 ميلادي، مشاغل متعـارف فعلي وارد چالش جديدي شده و حرفه هاي ارزشمندي به وجود خواهدآمد. هرچند كه فضاي پيش بيني شده، بسياري از مشاغل امروزي را از بين خواهدبرد. در آن برهه، بسياري از فرمانها و تصميم گيريها ازطريق سيگنال هاي ديجيتالي و فيبرنوري كه به وسيله ماهواره و فناوري بي سيم پشتيباني مي شوند، مخابره خواهدشد. بديهي است كه شعاع گسترش ايــن فنــاوريها بستگي به برنامه ريزي هر كشور و صلاحديد رهبران آن دارد. براي درك بهتر از وضعيت آينده، تعدادي از مشاغل از بين حرفه هاي مختلف انتخاب شده و تصوير سال 2010 اين مشاغل به طور اختصار ترسيم خواهد شد:

1 - كشاورزي: كشاورزان بيشتر به عنوان مديران مزرعه و عمدتاً در داخل ساختمان فعاليت خواهندكرد. اطلاعات محيطي ازطريق حساسه هاي هوشمند به رايانه و دفتر كار كشاورز مخابره شده و كشاورزان به راحتي به تحليل وضعيت خاك، سلامت گياهان و درختان، حد آماده بودن محصول براي برداشت، تلفيق كود و غذاي موردنياز خاك، رطوبت و بسياري عوامل ديگر خواهند پرداخت. در آن زمان كشاورزان بايد بتوانند خــود به تحليل وضعيت بازار پرداخته و با پيش بيني وضعيت جوي، بهره وري كشت و برداشت را ارتقاء دهند. آنها داده هاي موردنظر را وارد رايانه كرده و رايانه پس از پردازش اطلاعات، فرمانهاي لازم را براي تجهيزات و سيستم هاي نصب شده در مزرعه مخابره خواهد كرد.

2 - پليس مجهز به فناوري اطلاعات: در سازمانهاي پليس آينده، مكاتبات اداري و ارسال و دريافت پيامها به صورت الكترونيكي انجام خواهدشد. افسران پليس و كارآگاهان، با بهره گيري از پايگاههاي اطلاعات هوشمند به دنبال سرنخ خواهند بود، تا اينكه به صورت فيزيكي به جستجو در شهر بپردازند. احتمالاً يكي از اين پايگاهها، حاوي نمونه هاي DNA شهروندان بوده و لذا بررسي پرونده يك مظنون به راحتي انجام مي پذيرد. با امكان ثبت صورت افراد، به جاي احكام اداري امروزي، ماموران پليس با فرمانهاي گفتاري براي انجام ماموريت يا حضور در دادگاه آماده خواهند شد. خودروهاي پليس بيشتر شبيه به آزمايشگاههاي كوچك جنايي شده و ازطريق ارتباط مستمر با مركز تشخيصهاي جنايي، در تشخيص جرم و دستگيري متخلفان نقش بسزايي ايفا خواهندكرد. چنانچه شهروندي مرتكب يك جرم رايانه اي گردد، نوع جرم و موقعيت وي سريعاً مشخص شده و دستور جلب مجرم به نزديكترين گشت پليس اعلام خواهدشد.

3 - كارگران صنعتي: اتوماسيون در محيط كار باعث منسوخ شدن مشاغل غيرهوشمند، مانند خواندن كنتورهاي آب، برق، گاز و تلفن خواهدشد. اطلاعات كنتورها ازطريق ارتباطات رايانه اي بين هر ساختمان و وزارت نيرو، تبادل مي گردد. با بهره گيري از واقعيت مجازي، نظارت بر فعاليتهاي مكانيزه شده و خطوط توليد، صورت مي پذيرد. در فعاليتهاي تعميرات و نگهداري، كارگر ناظر قطعات موردنظر را به صورت تصويري مشاهده كرده و فرمان تعويض يا تعميرات براي روباتهاي مربوطه مخابره خواهدكرد. تعميرات ميداني مانند لوله هاي نفت و گاز و خطوط انتقال نيرو، به وسيله تكنسين هاي مجهز به تلفن همراه و رايانه كيفي انجام خواهدشد
اين افراد با بهره گيري از اطلاعات فني و استانداردهاي موردنياز، به خوبي انجام وظيفه خواهندكرد. پيش بيني مي گردد كه فعاليتهاي ميداني اضطراري، با يك يا دو روز فعاليت ميداني در هفته به خوبي انجام پذيرند.

4 - پژوهشگران: دانشمندان و پژوهشگران در سال 2010 با بهره گيري از فناوريهاي اطلاعاتي، در گروههاي بزرگ فعاليت كرده و علاقـه مندان به يك موضوع تحقيقاتي خاص، به راحتي با يكديگر هماهنگ خواهندشد. گردهمايي مجازي آنها نه تنها از پژوهشهاي تكراري در كشورهاي مختلف خواهد كاست، بلكه موجب پيشرفتهاي سريع در دانش بشري مي گردد. گروههاي كار از نقاط مختلف جهان، مي توانند از تجهيزات و منابع گران قيمت و ارزشمند يكديگر، به صورت مشترك بهره بگيرند. يكي از دستاوردهاي فعاليت گروهي عبارت است از پرداختن پژوهشگران كشورهاي مختلف به يك مشكل تحقيقاتي خاص و تقسيم حجم كار بين گروههاي پژوهشي در كشورهاي مختلف.

5 - آموزش: مدرس سال 2010 عمدتاً به عنوان يك مربي و راهنما فعاليت خواهدكرد تا اينكه يك روز كامل از وقت خود را صرف آموزش كنــد. دانش آمــوزان بـا هدايت مدرس و بهره گيري از درسهاي ويديويي، برنامه هاي آموزشي تلويزيوني و سيستم هاي هوش مصنوعي، به دانش تعيين شده در طرح درس دست خواهنديافت. سيستم هوش مصنوعي در مراكز آموزشي، به عنوان يك دستيار و مشاور با ارزش براي مدرسان عمل خواهدكرد. به طوري كه براي هر دانش آموز، متناسب با استعداد و توانمندي فردي وي، توصيه ها و دستورات آموزشي ويژه صادر شده و دراختيار مدرس قرار مي گيرد. مدرس تنها در موارد نادري مجبور به تدريس برخي از مفاهيم شده و عمدتاً وقت خود را صرف بهبود برنامه درسي يا تدريس موردي بعضي از دانش آموزان خواهدكرد.

 

انسان برای وارد شدن به این مشاغل باید بداند که از پس این کار برمی آید و یا به آن شغل علاقه مند است یا نه ، سپس باید از خود اطمینان حاصل کند که اعصاب یا دیگر اعضای بدنش که ممکن است بسیار با آن کار ، سروکار داشته باشد مشکل نداشته  باشد.

 

انتخاب شغل بسته به توانایی های هرکس و علاقه به آن شغل است . اما ما (گروه نخبگان فن) بیش از هر چیز به فناوری نانو و شاخه های پزشکی آن علاقه مندیم.

 

فعالیت کنندگان:پويا جباري ،مهدي اعظمي ،بهنام اسدي

 


 Powered By
BLOGFA.COM